2-3 Days GP5101A CMYK Guide Set Coated & Uncoated CMYK指南 - 光面銅版紙&膠版紙

GP5101A CMYK Guide Set Coated & Uncoated

CMYK指南 - 光面銅版紙&膠版紙


CMYK指南 [CMYK Guide] 呈現2,868種四色疊印色彩與對應的數值。這些色彩是彩通平面設計系統獨特的色彩,無法與彩通專色色彩比對。適用於採用四色疊印印製之時。Pantone-GP5101A CMYK Guide Set Coated & Uncoated CMYK指南 - 光面銅版紙&膠版紙

  • 型 號: GP5101A
  • 庫存狀態: 2-3 Days
  • HK$1,303.00  • HK$1,252.00